Vier duidelijk onderscheiden ontwikkelingsstadia in het gebied,

van water...

fase01

fase02

fase03

fase04