Laren


Natuurbrug Larderhoogt

 

 

thema
Infrastructuur
status
Gepubliceerd

Natuurbrug Laarderhoogt is ontworpen als een integraal ontwerp vanuit de context van de stuwwal Laren-Blaricum. In de eerste plaats is ontworpen aan het optimaal ecologisch functioneren van de natuurbrug. In tweede plaats is aandacht gegeven aan de uitstraling naar de beide wegen A1 en Naarderstraat, een dynamische snelweg en een statige toegangsweg tot het dorp Laren. Ten slotte zijn de wensen vanuit recreatie verwerkt om ook de recreant mee te laten delen in de voordelen van deze passage.

De functie als natuurbrug is zichtbaar gemaakt. De steunpunten van het ecoduct over de A1 zijn opvallend vormgegeven, als gestileerde takken. De keerwanden van de landhoofden hebben een reliëf dat refereert aan de begroeiing van de stuwwal. Bij het ecoduct Naarderstraat is uitgegaan van de zelfde basisvorm van dek en landhoofden. In dit ecoduct is baksteen toegepast als dominant materiaal.

a

LOCATIEBussumOPDRACHTGEVERMNO Vervat (Boskalis)PERIODE2013OMVANG10 haSAMENWERKINGMNO Vervat,Beton BV

 

plankaart en aanzichten

t3-4-plankaart-en-doorsneden_page_1lr

doorsneden

t3-4-plankaart-en-doorsneden_page_2-lr

De steunpunten van het ecoduct over de A1 zijn opvallend vormgegeven, als gestileerde takken. De keerwanden van de landhoofden hebben een reliëf dat refereert aan de begroeiing van de stuwwal.

a1-ventweg-zuid

a1-ventweg-zuid-night

a1-from-nw-auto

a1-from-zo-night

Bij het ecoduct Naarderstraat is uitgegaan van de zelfde basisvorm van dek en landhoofden. In dit ecoduct is baksteen toegepast als dominant materiaal.

naaderstraat-from-west

naaderstraat-from-east-night

naaderstraat-detail