De steunpunten van het ecoduct over de A1 zijn opvallend vormgegeven, als gestileerde takken. De keerwanden van de landhoofden hebben een reliëf dat refereert aan de begroeiing van de stuwwal.

a1-ventweg-zuid

a1-ventweg-zuid-night

a1-from-nw-auto

a1-from-zo-night