Oer-IJ icoon

Het Oer-IJ landschap is het voormalige estuarium van het IJ. Het gebied ligt ruwweg tussen Amsterdam en Heiloo. Het Oer-IJ heeft het landschap gevormd en veel ontwikkelen zijn ermee verbonden. Om het verhaal van het Oer-IJ te vertellen worden op strategische plekken Oer-IJ iconen ingericht. De verschillende iconen zijn verbonden aan periodes in de geschiedenis van het Oer-IJ.

Vista heeft in Heiloo een icoon ontworpen dat het verhaal verteld van het Oer-IJ omstreeks de vroege middeleeuwen. Er ligt een kans om bij de aanleg van een nieuwe woonwijk en ontsluitingsweg het Oer-ij icoon in te richten. Voor de werkzaamhe-den moet een oude stolp boerderij wijken. In dit ontwerp streven we ernaar om de constructie van deze stolp boerderij te bescher-men en te voorzien van een nieuwe functie.

 

LOCATIEHeilooOPDRACHTGEVERStichting Oer-IJCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2021STATUSPlanfase

 

het ontwerp

De stolpboerderij staat op het meest Noordelijke perceel van Heiloo, omgeven door een Middeleeuws vormgegeven kruidentuin. Op de top van de stolp is een uitzichtpunt, waarvandaan men zelf het landschap kan aanschouwen en daarmee het belang van het Oer-IJ in de ontwikkeling van Noord-Holland. Rondom het stolpskelet zal informatie worden gegeven omtrent de ontwikkeling van de boerderij van de Vroege Middeleeuwen tot aan de 17e eeuw, toen de stolp ontstond.

Bezoekers van de kruidentuin kunnen ook kennismaken met het leven op het Oer-IJ in de middeleeuwen. Tuinbedden met verschil-lende plantensoorten omringen de buurtstolp en vertellen het verhaal van hoe mensen bepaalde planten tijdens de middeleeuwen gebruikten. Er zijn bankjes waar mensen kunnen uitrusten en nadenken over het landschap en het leven van toen. Bij een sierput kunnen mensen kennis maken met het belang van duinwater voor de nederzettingen langs het Oer-IJ. Er komt een parkeerplaats voor auto’s en voor fietsers. Ook is er ruimte om te picknicken.

beschermen houten constructie stolpboerderij

Het voormalig dekbalkgebint wordt beschermd door een lichtgewicht staalconstructie met glazen façade, die het oorspronkelijke silhouet van het gebouw weergeeft. Door gebruik te maken van moderne kasconstructie technieken wordt een duurzame en aantrekkelijke schil om de oorspronke-lijke draagconstructie gecreëerd.

De simpele bescherming van de eenvoudige kas biedt de bezoeker de kans om de stolpboerderij op een nieuwe manier te zien en ervaren. Bezoekers kunnen leren hoe een traditionele stolpboerderij functioneerde en waarom dit een belangrijke innovatie was om voedsel en vee af te schermen van de gevaren van de buitenwereld.

Boven: Een glazen constructie beschermt het houten dekbalkgebint. In de top komt een uitzichtpunt.Onder: Zicht vanaf de begane grond op het uitkijkplatform.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht vanaf het uitkijkplatform richting het oosten. Op de achtergrond het Oer-IJ landschap

 

inspiratie uit de vroeg-middeleeuwse tuin

Content goes hereDe kleuren, vormen en materialen die in het landschapsontwerp zijn gebruikt, zijn typerend voor wat er in de middeleeuwen zou zijn geweest. We zijn geïnspireerd door de eenvoudige geometrie van vroege land-bouwpercelen en de warme houten barrières eromheen.

Klooster moppen worden ook in het landschap gebruikt om verbinding te maken met de kloosters die een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Nederland.

De vormen, materialen en kleuren zijn gebaseerd op vroeg-middeleeuwse tuinen.

 

Zicht vanaf de kruidentuin naar de stolp.De waterput en kruidenvegetaties dragen bij aan de middeleeuwse sfeer in de tuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oer-IJ icoon isverlicht in de nacht