Oeverzone Hollandsch diep

De gemeente Cromstrijen wil een nautisch centrum ontwikkelen aan het Hollands Diep, met een jachthaven en (vakantie)woningen. Dit gecombineerd met een groot natuur- en recreatiegebied. Vista won de besloten ontwerpprijsvraag met een ambitieus en integraal landschapsconcept.

Ingezet wordt op de ontwikkeling van grootschalige, dynamische getijdennatuur. Ten zuiden van Numansdorp worden compacte wooneilanden in het getijdengebied voorgesteld, omgeven door openbare wandelkaden en ontsloten met ranke bruggen. Centraal in het gebied, bij de monding van een kreek, komt een natuurbezoekerscentrum. In aparte getijdentuinen kan de ecologie van de delta voor een breed publiek inzichtelijk worden gemaakt.

a

LOCATIECromstrijenOPDRACHTGEVERGemeente CromstrijenDeltanatuurCATEGORIECompetitiePERIODE2002OMVANG1.300 haSTATUSGepubliceerd

.

cromstrijen-plankaart-1024

cromstrijen-poster1-a1a-1024

cromstrijen-ecogramnieuw