Pampushout

Het Pampushout, een voornamelijk uit populieren bestaand bos in open landbouwbouwgebied, zal als gevolg van de groei van Almere steeds meer ingebed worden in woongebieden. De vraag is om inspirerende denkbeelden over de betekenis en het beheer van het bos in een stedelijke setting.

Het omvormen van Pampushout tot een interessant recreatiegebied is een complexe opgave waarbij waterbeheer de sleutelfactor is die de duurzaamheid en de verschijningsvorm van het Pampushout bepaalt. Verschillende waterhuishoudkundige strategieën leveren verschillende natuurconcepten op en geven integraal richting aan de stedebouwkundige invulling. Wij hebben drie scenario’s geschetst: Pampusbos, Pampusriet en Pampusduin.

a

LOCATIEAlmereOPDRACHTGEVERFlevolandschapCATEGORIERuimtelijke visiePERIODEOMVANG400 haSTATUSGepubliceerd

 

crrvzzbwaaa7nhq

pampusbos

principe profielen 04-08-09

1-kaart-4

pampusriet

pampus-riet

Pampushout Modellen 1op5000-A0 onderlegger v10

principe profielen 04-08-09

2-kaart-4

pampusduin

pampus-eilanden

Pampushout Modellen 1op5000-A0 onderlegger v10

principe profielen 04-08-09

3-kaart-4