Almere


Columbus Kwartier Oost

thema
Stedelijk
status
Gepubliceerd

Het stedenbouwkundig ontwerp voor het Columbus Kwartier Oost in Almere Poort heeft als motto ‘De Ontdekking’ meegekregen.

De verspringende verkaveling zorgt voor een levendig straatbeeld met spannende doorzichten. Verbindend element is het zogenaamde ‘kinderpad’, een auto- en fietsvrij pad waaraan het centrale scholen- en zorgcomplex en diverse speelvoorzieningen liggen. Het pad is de dragers van een robuuste groenstructuur die zich vertakt naar de verschillende woonbuurten. De wijk is niet alleen kindvriendelijk, maar ook duurzaam: alle woningen zijn georiënteerd op de zon en het watersysteem is volgens ecologische principes ingericht.

a

LOCATIEAlmereOPDRACHTGEVERFortis vastgoed ontwikkeling,Van Wijnen project- ontwikkeling middenPERIODE2005OMVANG18 haSAMENWERKINGVan Overbeek & Tromp architecten,PBV architecten,Van Gelder aannemingsmaatschappij,City beautiful financial consultant

 

opmaak-de ontdekking.3.indd

opmaak-de ontdekking.3.indd

opmaak-de ontdekking.3.indd

opmaak-de ontdekking.3.indd