Columbus Kwartier Oost

Het stedenbouwkundig ontwerp voor het Columbus Kwartier Oost in Almere Poort heeft als motto ‘De Ontdekking’ meegekregen.

De verspringende verkaveling zorgt voor een levendig straatbeeld met spannende doorzichten. Verbindend element is het zogenaamde ‘kinderpad’, een auto- en fietsvrij pad waaraan het centrale scholen- en zorgcomplex en diverse speelvoorzieningen liggen. Het pad is de dragers van een robuuste groenstructuur die zich vertakt naar de verschillende woonbuurten. De wijk is niet alleen kindvriendelijk, maar ook duurzaam: alle woningen zijn georiënteerd op de zon en het watersysteem is volgens ecologische principes ingericht.

a

LOCATIEAlmereOPDRACHTGEVERFortis vastgoed ontwikkelingVan Wijnen project- ontwikkeling middenCATEGORIECompetitiePERIODE2005OMVANG18 haSTATUSGepubliceerdSAMENWERKINGVan Overbeek & Tromp architectenPBV architectenVan Gelder aannemingsmaatschappijCity beautiful financial consultant

opmaak-de ontdekking.3.indd

opmaak-de ontdekking.3.indd

opmaak-de ontdekking.3.indd