Ramsburg

Middelburg heeft voor het gebied Ramsburg diverse nieuwbouw- en herstructurerings- plannen. Aanleiding hiervoor is de aanleg van de N57, grenzend aan de oostzijde van Middelburg en aan het Nationaal Landschap Walcheren. Vista is gevraagd om een visie en een plan te maken voor de transformatie en afronding van deze nieuwe stadsrand.

Onderdeel hiervan zijn onder andere een zorgvuldige inpassing van het kantoor van Delta en een onderzoek naar de mogelijke inpassing van andere bedrijvigheid zoals een transferium in het Nationaal Landschap. De opgave is opgevat als een passtuk waarbij een krachtig ontwerp zorgt voor ruimtelijke samenhang en waarmee versnippering door verschillende grondeigendommen en bestemmingen wordt voorkomen.

a

LOCATIEMiddelburgOPDRACHTGEVERKwaliteitsteam Provincie ZeelandCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2009OMVANG45 haSTATUSGepubliceerd

 

middelburg-landgoederenring-01

ram_plankaart-26-05-10-01

ingreep-n57_ii