regiopark Noordrand

In de noordrand van de Hoeksche Waard komen veel ontwikkelingen bij elkaar, zoals de aanleg van een regionaal bedrijventerrein, de transformatie van het Suikeruinieterrein en diverse stedelijke uitbreidingen. Bijzondere aandacht is nodig voor de inpassing in het Nationaal Landschap.

In de Structuurvisie is voorgesteld om de noordrand in te richten als een Regiopark. Dit Regiopark moet stad en land op een innovatieve manier met elkaar verbinden en een visitekaartje worden voor de Hoeksche Waard. Samen met Enno Zuidema Stedebouw maakte Vista een plan van aanpak voor het Masterplan. Hiermee won de Commissie Hoeksche Waard de publieksprijs van het VROM-Innovatieprogramma Mooi Nederland.

a

LOCATIEHoekse WaardOPDRACHTGEVERSamenwerkingsorgaan Hoekse WaardCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2009-2010OMVANG80 km2STATUSGepubliceerdSAMENWERKINGEnno Zuidema Stedebouw

regiopark-omslag

regiopark-context

impressie-transformatie-suikerunieterrein