Routeontwerp A12

Eén van de ‘grote projecten’ uit de Architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’. De A12 vormt een fraaie dwarsdoorsnede van Nederland: de weg verbindt de stedelijke regio’s van Den Haag, Utrecht en Arnhem en het doorkruist de bijzondere landschappen van het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Veluwe en het rivierengebied. Vista heeft de relatie tussen snelweg omgeving gezocht.

Met behulp van de lagenbenadering zijn kansrijke gebieden opgespoord voor intensivering, extensivering en transformatie. Elk van deze strategieën levert specifieke aanknopingspunten voor actieve versterking van de identiteit van de wegomgeving.

a

LOCATIEDen Haag-Arnhem-Duitse grensOPDRACHTGEVERMinisterie van Verkeer en WaterstaatCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2003-2004STATUSGepubliceerd

12b

kaft

Laag 1

 

 

 

laag 2

 

 

 

laag 3