geeuwzone 2020

Door de aanleg van een aquaduct is de Geeuw onderdeel geworden van een staande mastenroute. Langs de Geeuw verschillen zich gebieden met verschillende, ontwikkelingsdynamiek en topografie en elk met een verschillend stadion van planvorming. Vanuit de gemeente is er samenhang in deze gebieden.

Onze ruimtelijke laat zien wat het betekent om de Geeuw als gemeenschappelijke drager te omarmen en samenhang op verschillende schaalniveaus te realiseren: per deelgebied, voor de gehele Geeuwzone, op stadsniveau en op regionaal niveau. Elk deelgebied kan op eigen wijze kennis van de zoog aan het vaarnetwerk en bijdragen aan de identiteit van Sneek als waterstad.

 

LOCATIE Sneek OPDRACHTGEVER Gemeente Sneek CATEGORIE Ruimtelijke visiePERIODE 2005 OMVANG200 ha STATUSVastgesteld

foto-4

foto-8

foto-6

foto-7

 

foto-10