Sneek


geeuwzone 2020

 

 

thema
Landschap
status
Vastgesteld

Door de aanleg van een aquaduct is de Geeuw onderdeel geworden van een staande mastenroute. Langs de Geeuw bevinden zich gebieden met verschillende functies, ontwikkelingsdynamiek en topografie en elk met een verschillend stadium van planvorming. Vanuit de gemeente is er behoefte aan samenhang in deze gebieden.

Onze ruimtelijke visie laat zien wat het betekent om de Geeuw als gemeenschappelijke drager te omarmen en samenhang op verschillende schaalniveaus te realiseren: per deelgebied, voor de gehele Geeuwzone, op stadsniveau en op regionaal niveau. Elk deelgebied kan zo op eigen wijze profiteren van de verbeteringen aan het vaarnetwerk en bijdragen aan de identiteit van Sneek als waterstad.

a

LOCATIESneekOPDRACHTGEVERGemeente SneekCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2005OMVANG200 haSTATUSVastgesteld

 

picture-4

picture-8

picture-6

picture-7

 

picture-10