Oostduin

Op een plek die eigenlijk al tot het duingebied van Scheveningen behoorde, was de stadsrand nog rafelig. Ter afronding mocht daarom Oostduin worden gebouwd, maar wel zo dat duidelijk was dat verder uitbreiden geen optie meer was.

De oplossing is even simpel als doeltreffend: de ruimte tussen de nieuwe woningen is niet als tuin uitgegeven, maar als duin ingericht en toegewezen aan de beheerder van het duingebied. De woningen staan vrij in de natuur en de overgang tussen stad en duin is veel geleidelijker geworden. Oostduin laat zien hoe bebouwing en natuur samen kunnen gaan en kwaliteit toevoegen aan de stadsrand.

a

LOCATIEScheveningenOPDRACHTGEVERAM WonenCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2001-2005OMVANG2 haSTATUSGepubliceerd

1