Stad x klimaat

VAN NATTE LAST NAAR GROENE LUST

BNA Onderzoek, TU Delft (DIMI), gemeente Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en woningcorporaties Ymere en Woonstad Rotterdam starten met een ontwerpstudie naar de rol van het gebouw in de klimaatopgave.

Wat zou de functie van een gebouw kunnen zijn bij extreme neerslag, hittestress en droogte?

Vista was onderdeel van een ontwerpteam dat onderzoek deed naar appartements- complexen in Rotterdam. De straat, het gebouw, de directe omgeving en de ondergrond zijn het systeem dat wordt onderzocht. Door middel van ‘’Research by Design’’ bestudeerden we ruimtelijke oplossingen die het leefklimaat in de buurt verbeteren.

 

LOCATIEFeijenoordRotterdamOPDRACHTGEVERBNA OnderzoekTU DelftCATEGORIEInrichtingsplanPrijsvraagPERIODE2019STATUSGepubliceerdSAMENWERKINGTauwBNB Architecten

 

Doelstelling

 

In de stad wordt tegenwoordig ongeveer 55% van het regenwater direct afgevoerd.We stellen onszelf het doel: “Het stedelijk projectgebied zoveel mogelijk als natuurlijk systeem laten functioneren”, ofwel 10% afvoer, 50% infiltratie en 40% evaporatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale sponsweking in de tuin door waterdoorlatende bestrating en infiltratiekratten. In de wadi wordt water opgevangen en groente verbouwd

 

Het ontwerp

Op het buitendijks gebied van Feijenoord ligt Oranjeboomstraat waar we twee woonblokken hebben aangewezen voor de klimaatstudie; Oranjeboomstraat Blok 3 F1 en Zwembadbok. Verschillende plekken in de straat liggen verlaagd waardoor het omgevingswater hiernaar toe stroomt, zo kreeg het woonblok ‘’Zwembadblok’’ zijn bijnaam. We streven ernaar de twee woonblokken van hun watersnood te bevrijden. We zijn op zoek gegaan naar een ideaal sponsmateriaal dat het water ter plekke

kan vasthouden en de basis van een duurzaam watersysteem kan vormen. Hierin vervullen planten een sleutelfunctie. Planten houden water vast, bieden verkoeling, creëeren zuurstof, bufferen, verdampen en leveren voedsel. Daarbovenop verbindt groen mensen. De bodem vervult een grote waterbergende functie. In het plan rollen we een groene deken uit over het studiegebied. Er komt vegetatie op daken, gevels en straten. Deze groene structuur vormt grote waterbuffers in de stad.

 

 

maximaal vergroenen van de stad

We constateren hier diverse kansen en knelpunten. Het projectgebied heeft slechts 12% groen. Dit weinige groen ligt vaak boven straatniveau. Hierdoor kan water niet infiltreren in het groen, maar wordt regenwater afgevoerd via het verhard oppervlak en het riool. De overige 88% van het gebied is verhard. Hierdoor kan water niet infiltreren en stroomt het regenwater via het oppervlak naar de laagst gelegen plekken.

Deze liggen tegen gevels en in de naastgelegen tuinen. Bovendien zorgt het verharde oppervlak voor een warmte verhogend effect in de zomer. De bovenste appartementen hebben al veel last van warmte. Door te vergroenen is veel winst te behalen. Beplanting verhoogt sponswerking, biedt verkoeling, maakt zuurstof, verdampt en levert voedsel. Daarbovenop verbindt groen mensen.

Overzicht met knelpunten in het gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadi's vangen regenwater op en voeren is geleidelijk af. We passen veel voedselproducerende planten toe. Hierdoor zorgen we voor interactie tussen buurtbewoners.

 

 

Het ontwerp voorziet in maximale berging van regenwater.Dit ontlast de hemelwaterafvoer en zorgt voor watertijdens de drogere zomermaanden

 

In de zomer gebruiken we regenwater uit de buffersvoor het bewateren van de beplanting.Planten verdampen nu meer.Dit zorgt voor verkoeling op straat