Maximale sponsweking in de tuin door waterdoorlatende bestrating en infiltratiekratten. In de wadi wordt water opgevangen en groente verbouwd

 

Het ontwerp

Op het buitendijks gebied van Feijenoord ligt Oranjeboomstraat waar we twee woonblokken hebben aangewezen voor de klimaatstudie; Oranjeboomstraat Blok 3 F1 en Zwembadbok. Verschillende plekken in de straat liggen verlaagd waardoor het omgevingswater hiernaar toe stroomt, zo kreeg het woonblok ‘’Zwembadblok’’ zijn bijnaam. We streven ernaar de twee woonblokken van hun watersnood te bevrijden. We zijn op zoek gegaan naar een ideaal sponsmateriaal dat het water ter plekke

kan vasthouden en de basis van een duurzaam watersysteem kan vormen. Hierin vervullen planten een sleutelfunctie. Planten houden water vast, bieden verkoeling, creëeren zuurstof, bufferen, verdampen en leveren voedsel. Daarbovenop verbindt groen mensen. De bodem vervult een grote waterbergende functie. In het plan rollen we een groene deken uit over het studiegebied. Er komt vegetatie op daken, gevels en straten. Deze groene structuur vormt grote waterbuffers in de stad.

 

 

maximaal vergroenen van de stad

We constateren hier diverse kansen en knelpunten. Het projectgebied heeft slechts 12% groen. Dit weinige groen ligt vaak boven straatniveau. Hierdoor kan water niet infiltreren in het groen, maar wordt regenwater afgevoerd via het verhard oppervlak en het riool. De overige 88% van het gebied is verhard. Hierdoor kan water niet infiltreren en stroomt het regenwater via het oppervlak naar de laagst gelegen plekken.

Deze liggen tegen gevels en in de naastgelegen tuinen. Bovendien zorgt het verharde oppervlak voor een warmte verhogend effect in de zomer. De bovenste appartementen hebben al veel last van warmte. Door te vergroenen is veel winst te behalen. Beplanting verhoogt sponswerking, biedt verkoeling, maakt zuurstof, verdampt en levert voedsel. Daarbovenop verbindt groen mensen.

Overzicht met knelpunten in het gebied