Wachterliedplantsoen

In deze groene ruimte, midden in het Amsterdams stadsdeel Bos en Lommer, hebben zich in de loop der tijd een grote hoeveelheid aan recreatieve en sociale functies gehuisvest. Bij het nieuwe gebruik past een nieuwe inrichting. Aan Vista is gevraagd het planproces en het ontwerp voor de herinrichting te verzorgen.

De betrokken en kritische bewoners zijn bij de planvorming betrokken om zo het draagvlak voor het plan en de sociale cohesie in de buurt te versterken. Zo puzzelden omwonenden zelf aan nieuwe inrichtingsvoorstellen en hebben kinderen uit de buurt hun expertise gegeven over de te realiseren sport- en spelvoorzieningen.

 

LOCATIEAmsterdamOPDRACHTGEVERSTATUSGerealiseerd

 

img_0793

img_0799

img_0795

img_0774