Watertoren Tai Lake Wuxi

Vista is gevraagd om samen met Turenscape Beijing een landmark voor het nieuwe district van de stad Wuxi te ontwerpen.

Het ontwerp betreft een nieuw eiland en watertoren waarin vervuild water uit de stad wordt gezuiverd. De toren staat symbool voor de strijd om van Wuxi een groene en duurzame metropool te maken.

a

LOCATIEWuxi (China)OPDRACHTGEVERConstruction Department Wuxi New DistricCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2012STATUSGepubliceerdSAMENWERKINGTurenscape (Beijing)

 

1

4

2

3