Windenergie


Oude Maas & Heinenoord

Oude Maas
thema
Energie
status
Gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. Hierin zijn zowel een windenergielocatie in Binnenmaas, Oude Maas, als Barendrecht, Heinenoord, opgenomen. In de VRM is aangegeven dat de locaties Heinenoord en Binnenmaas alleen in onderlinge samenhang kunnen worden ontwikkeld.

 

De opgave is om aan te geven wat de landschappelijke impact van beide locaties is, de interactie tussen de beide locaties en wat de mogelijkheden zijn voor een optimale inpassing van beide locaties. Het goed in beeld brengen van de ruimtelijke interactie tussen de twee locaties gaat verder dan een reguliere inpassingsstudie. We zullen niet alleen de lokale belevingsaspecten op een natuurgetrouwe manier zichtbaar maken, maar ook de impact op de leesbaarheid van de grotere landschappelijke structuren duiden.

a

LOCATIEOude Maas & HeinenoordOPDRACHTGEVERProvincie Zuid-HollandPERIODE2015

Uitkijkpunt Jan Gerritseheuvel - zicht op de Koedood en Gaatkens Plas

Als basis voor deze studie gaan we uit van de opstellingen en turbine-specificaties zoals die bij de uitvraag zijn aangegeven: ten zuiden van de Oude Maas zijn 5 varianten in beeld (hierna ‘locatie Zuidoever’), ten noorden van de Oude Maas 2 varianten voor Heinenoord Barendrecht (hierna ‘locatie Noordoever’).

Voor het type windturbine maken we gebruik van de voorstellen die gedaan zijn aan de Zuidoever. Voor de turbines ten noorden van de Oude Maas zijn in de uitvraag nog geen specificaties genoemd typen turbines. We hebben ervoor gekozen om voor beide locaties hetzelfde type turbine te hanteren.

Aangezien de aangeleverde varianten aan de Zuidoever minimaal van elkaar verschillen is ervoor gekozen om in eerste instantie de opstelling aan de Zuidoever in alle combinaties gelijk te houden. Om het overzicht te behouden hebben we enkel de kleinste en de grootste windturbine toegepast. 

 

Verordeningsgebied

 

Geleidelichtpaden (vrijwaringsgebied i.v.m. navigatie scheepvaart)
Carnisse Grienden

Combinaties en studiemodellen

De volgende huidige opstellingscombinaties zijn onderzocht en gevisualiseerd.

 

Combinatie 1

Ter illustratie zijn hieronder de uitwerkingen weergegeven voor combinatie 1 en combinatie 4. 

combinatie 1

 

combinatie 4

 

Combinatie 4