Uitkijkpunt Jan Gerritseheuvel - zicht op de Koedood en Gaatkens Plas

Als basis voor deze studie gaan we uit van de opstellingen en turbine-specificaties zoals die bij de uitvraag zijn aangegeven:

Locatie Zuidoever5 varianten ten zuiden van de Oude Maas

Locatie Noordoever2 varianten voor Heinenoord Barendrechtten noorden van de Oude Maas

Voor het type windturbine maken we gebruik van de voorstellen die gedaan zijn aan de Zuidoever. Voor de turbines ten noorden van de Oude Maas zijn in de uitvraag nog geen specificaties genoemd typen turbines. We hebben ervoor gekozen om voor beide locaties hetzelfde type turbine te hanteren.

Aangezien de aangeleverde varianten aan de Zuidoever minimaal van elkaar verschillen is ervoor gekozen om in eerste instantie de opstelling aan de Zuidoever in alle combinaties gelijk te houden. Om het overzicht te behouden hebben we enkel de kleinste en de grootste windturbine toegepast.

Verordeningsgebied
Geleidelichtpaden (vrijwaringsgebied i.v.m. navigatie scheepvaart)