wonen in zwaansbroek

In de westflank van de Haarlemmermeer moeten woningen komen, maar ligt ook een wateropgave. De Provincie Noord-Holland vroeg projectontwikkelaars naar creatieve oplossingen.

Voor AM Wonen ontwikkelde Vista een innovatief concept voor landschappelijke stedenbouw: aanleg van een duinreliëf in de polder. Dit is niet alleen een effectieve vorm van waterberging, maar ook een duurzame ondergrond voor bijzondere woonmilieus. In het zand kan veel water geborgen worden, wat zorgt voor schoon stadswater en minder brakke kwel. Het reliëf biedt mogelijkheden voor compacte woonwijken met ondergronds parkeren op de hoge delen en verspreide landelijke woningen op de flanken en in de lage delen. De stapeling van wonen en waterberging levert een enorme ruimtewinst op en grote besparingen op de grondverwerving.

a

LOCATIENieuw-VennepOPDRACHTGEVERAM WonenCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2005-2007OMVANG585 haSTATUSGepubliceerd

 

 

stedebouwkundig plan

.

model Venneperzand

Grondgebonden woningen georiënteerd op de zon, hoogbouw in groene noordhelling met uitzicht op kustzone en polder, recreatieve relaties met zowel HaarlemmerméérGroen als Getsewoud en ondergronds parkeren.

03-doorsnede-venneperzand-2

 

schematische verbeelding van concept

02-schematische-verbeelding-van-het-concept

lage dichtheid

 

Gemiddelde dichtheid

 

hoge dichtheid