Natuurbrug Crailoo

In de voormalige zanderij Crailoo is de langste natuurbrug van Europa aangelegd (800 m). De natuurbrug de Westerheide met het Spanderswoud en het kruis in één keer de Naarderweg, de spoorlijn tussen Bussum en Hilversum en een rangeerterrein. De brug vormt niet een verbinding voor dieren en planten, maar ook voor wandelaars, fietsers en alleen ruiters.

De landbouw in het westen wordt getransformeerd in een natuureducatie-zone met een nieuw bezoekerscentrum en een uitkijktoren. Een landschap van water en eilanden met een variërende hoogte en beheersregime in een breed spectrum van natuur. In het oosten van de zanderij zijn bestaande sportvelden herschikt ten behoeve van de verbindende werking van de natuurbrug. Een ecologische beheerde golfbaan maakt onderdeel uit van de ecologische corridor.

 

LOCATIEHilversumOPDRACHTGEVERGoois NatuurreservaatCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE1999-2006OMVANG300 haBUDGET22.000.000 euroSTATUSGerealiseerdSAMENWERKINGArcadis

 

Crailo 1

 

 

Crailoo 2

 

Crailoo 3

 

Crailoo 6

Crailoo 7

Crailoo 8