Hilversum


Natuurbrug Crailoo

thema
Infrastructuur
status
Gerealiseerd

In de voormalige zanderij Crailoo is de langste natuurbrug van Europa aangelegd (800 m). De natuurbrug verbindt de Westerheide met het Spanderswoud en kruist in één keer de Naarderweg, de spoorlijn tussen Bussum en Hilversum en een rangeerterrein. De brug vormt niet alleen een verbinding voor dieren en planten, maar ook voor wandelaars, fietsers en ruiters.

De landbouw in het westen is getransformeerd in een natuureducatie-zone met een nieuw bezoekerscentrum en een uitkijktoren. Een landschap van water en eilanden met een variërende hoogte en beheersregime resulteert in een breed spectrum van natuurtypen. In het oosten van de zanderij zijn bestaande sportvelden herschikt ten behoeve van de verbindende werking van de natuurbrug. Een ecologische beheerde golfbaan maakt onderdeel uit van de ecologische corridor.

a

LOCATIEHilversumOPDRACHTGEVERGoois NatuurreservaatPERIODE1999-20006OMVANG300 haBUDGET22.000.000 euroSAMENWERKINGArcadis

 

Crailo 1

 

 

Crailoo 2

 

Crailoo 3

Crailoo 5

Crailoo 4

Crailoo 6

Crailoo 7

Crailoo 8