De nieuwe natuur heeft een open karakter die past bij het voormalige Oer-IJ. Het is geenszins de bedoeling om de suggestie te wekken dat hier een stukje Oer-IJ landschap terugkomt. Maar het open landschap maakt de vroegere aanwezigheid van de getijdevlakte wel voorstelbaar. Enkele informatiepanelen of objecten kunnen het Oer-IJ verhaal tot leven wekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door duidelijk te maken waar de kustlijn zich bevond aan het begin van de jaartelling.