De oost-west opstelling met zicht op de dijk.De bloemrijke kruidenmengselszijn een goede invullingvoor de ruimtes tussen de windturbines

 

 

MitigatieHet maaiveld tussen en onder de panelen kan ingezaaid worden met akkerkruiden.Dit levert een zeer aantrekkelijk beeld op en draagt bij aan biodiversiteit.De bloemrijke mengsels zijn belangrijk voor insecten als bijen en vlinders.Deze maatregelen ondersteunen het concept ‘Duurzaamheidslandschap’ en maken het compleet.

 

 

De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk richting Urk

De visualisatie laat een rommelig beeld zien direct langs de dijk richting Urk

De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.Geen achterkanten


De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op het achterland.Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai