De oost-west opstellingmet zicht op het achterland