Mijnwater als geothermische energiebron

De voormalige kolenmijn ‘Grube Reden’ wordt getransformeerd in een park voor ‘industriekultur’. Er komen culturele voorzieningen en kantoren in een groene setting met ecologische tuinen. Historische gebouwen krijgen een nieuwe functie, daartussen verrijzen nieuwe moderne gebouwen. Industriekultur Saar GmbH (IKS) heeft Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw de opdracht gegeven om een Masterplan te ontwikkelen.

Geothermie wordt ingezet voor energiewinning en is op een bijzondere manier geïntegreerd in het ontwerp. De aan te leggen watertuin op de voormalige spoorwerf heeft hierin een centrale rol. De watertuin vormt een afdekkende ‘leeflaag’ op de vervuilde ondergrond. Al het regenwater van het 125 ha grote gebied wordt verzameld in bassins. Door verschillen in waterdiepte en substraat ontstaat een mozaïek van natte biotopen. Een deel van de watertuin zal gevoed worden door mijnwater. Dit zoute water wordt opgepompt vanaf een diepte van 800 meter en heeft een temperatuur van 30 graden celcis. Vroeger werd het water direct geloosd op een nabijgelegen kreek. Nu wordt het mijnwater gebruikt als een geothermische energiebron voor de verwarming van de aanwezige gebouwen.

In het midden van de watertuin wordt een geothermische installatie aangelegd, achter een 9 meter hoge schanskorvenmuur. De installatie kan in de toekomst eventueel omschakelen naar biomassa, als besloten wordt om te stoppen met pompen. Het geothermiewater wordt na gebruik eerst in de watertuin afgekoeld, voordat het wordt afgevoerd naar de kreek. Hiertoe is een nauwe canyon aangelegd tussen twee hoge waterreservoirs. Over de rand van de reservoirs heen stort het water de canyon in met een gemiddeld debiet van 900 liter per seconde. Dit is het begin van de watertuin. Een reeks van watervallen koelt het water verder af. De mist die door het vallende water ontstaat, creëert een geheimzinnige sfeer. Voor de bezoekers is dit een unieke ervaring.

De watertuin met de geothermische canyon is het visitekaartje van het project en is een van de belangrijkste attracties in Reden. Vanuit de trein gezien vormt de watertuin een indrukwekkend voorportaal van het hele gebied.