Natuurinclusief Bouwen

Vista is door de Rijksadviseur voor Landschap en Water gevraagd is om te laten zien wat ‘Natuurinclusief Bouwen’ kan betekenen voor de aanleg van de Noordoostcorridor Brainport Eindhoven. Door middel van ontwerpend onderzoek proberen we inzicht te verkrijgen hoe ‘Natuurinclusief Bouwen’ gestalte kan krijgen. Dit door een ruimtelijke studie naar de casus, waarbij de civieltechnische aspecten van de opgave worden verbonden met ecologische aspecten.