Park21: een park vol afwisseling!

Onze visie op Park21 is dat het een park zou moeten worden, met een duidelijk herkenbare eigen identiteit. Een park met voor elk wat wils, het hele jaar door. Een park met rustige stukken natuur en met delen waarin intensiever gerecreëerd kan worden. Een park met zowel indoor als outdoor activiteiten. Een park waarin de oude slotenstructuur en de boerderijlinten nog herkenbaar zijn. Een park waar slingerende bosstructuren de strakheid van de polder doorbreken en zorgen voor een aangename lommerrijke ervaring waarin je uren kunt wandelen, fietsen of paardrijden. Maar ook een park waar je mensen kunt ontmoeten en waar het gezellig is. Het park biedt recreatieve voorzieningen voor de buurtbewoners maar trekt ook mensen uit de regio en heeft zelfs inter-nationale allure door haar bijzondere programmering, vormgeving en door de koppeling met Schiphol. Park21 bestaat uit verschillende werelden die op bijzondere wijze over elkaar heen liggen en zodanig met elkaar verknoopt zijn dat het een veelzijdig, afwisselend en spannend geheel vormt.

Pret en ontspanning

Uit een vrijetijdsonderzoek door het bureau Ecorys is gebleken dat er een grote vraag is naar allerlei vrijetijdsvoorzieningen in de Haarlemmermeer. Van extensief tot meer intensief, van skeelerbaan tot megabioscoop, van ruiterpad tot pretparkachtige functies. Behalve dat het onderzoek uitwijst dat er veel behoefte is aan dergelijke functies, blijkt er ook van de kant van investeerders veel interesse te zijn in de ontwikkeling van een deel hiervan. Met name de intensievere vrijetijdsvoorzieningen, ook wel ‘leisure’ genoemd, kunnen door investeerders worden gefinancierd. Omdat het park zo groot is -1000 hectare, dat is ruim 21 keer zo groot als het Vondelpark in Amsterdam!- kunnen leisure functies (ca. 200 ha) een plek vinden zonder de extensievere voorzieningen te verstoren. De verschillende voorzieningen zorgen er samen voor dat er altijd wat te beleven valt in het park. De energie die door pret en door ontspanning ontstaat stroomt door alle hoeken van het park.

Drie kernen

We stellen in onze visie drie kernen voor de intensieve leisure voor. De twee meest intensieve concentraties (Happy City en Holland Garden) zijn gepositioneerd in het gebied tussen het spoor en de A4. Happy City is gebaseerd op een initiatief van een consortium van investeerders en ontwikkelaars met als thema ‘Europa’ en is een totaalconcept dat bestaat uit een themapark, internationale retail, congresfaciliteiten en all-wheater entertainment. Het beeld dat wij voor ogen hebben is vergelijkbaar met Tivoli in Kopenhagen. Holland Garden is een toeristische attractie waarin de Nederlandse bloemen-, planten- en boomtelers zich presenteren in een spectaculaire high-tech kas in de vorm van een tulp. Holland Garden kan uitgroeien tot een icoon in Park21. Holland Garden is te zien als een permanente, overdekte Keukenhof. Holland Garden en Happy City hebben een duidelijke link met Schiphol en richten zich zowel op de Nederlandse als op de buitenlandse toerist. De kleinschaligere leisure functies (Park Village) liggen geconcentreerd op een plek precies in het midden tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Door hier het centrum van het park te situeren kan een ontmoetingsplek worden gerealiseerd tussen beide dorpen. Park Village ligt prachtig in het groen en aan het grote meer met haar talloze eilanden. Park Village richt zich vooral op voorzieningen voor de bewoners van de Haarlemmermeer en bestaat uit functies zoals een aantal goede restaurants, terrasjes, een uitkijktoren, een botenverhuur, een fietsverhuur, een grote bioscoop, een tropisch zwemparadijs, een zeeaquarium, een plek voor de scouting en misschien zelfs en een museum met beeldentuin.

Natuur, parkbos en stedelijk groen

Het park bestaat voor een aanzienlijk deel uit agrarisch polderlandschap. Een deel daarvan kan geleidelijk transformeren tot stadslandbouw of natuur. De oude linten (IJweg, Hoofdvaart, Rijnlanderweg) blijven intact. Een deel van de boerderijen kan geleidelijk een andere functie krijgen, bijvoorbeeld als manege of zorgbedrijf. Voorstelbaar is dat er kampeerboerderijen zullen komen, boerderijen met theetuinen of schooltuinen, etcetera. Plaatselijk kan ook natuur ontstaan met riet-, hooi- of graslanden. Deze gebieden worden toegankelijk door avontuurlijke struin- en knuppelpaden. De slingerende bos-en parkstructuur die over het polderlandschap ligt bestaat hoofdzakelijk uit essen en iepen en een meanderend padenstelsel. De breedte van deze ‘groene rivieren’ varieert tussen de 50 meter en 300 meter en de hoogte varieert van 1 tot 3 meter boven het huidige maaiveld. Bijzondere plekken worden geaccentueerd door de aanplant van uitheemse parkbomen en bloeiende struiken. De gesloten bosstructuur wordt afgewisseld met ligweiden, sportvelden en een evenemententerrein. De statige lanen worden gevormd door brede paden met bijvoorbeeld rode beuken. De natuur-, park- en cultuurlandschappen in Park21 bieden leefgebieden voor een diversiteit aan fauna.

Inbedding in de omgeving

Happy City en Holland Garden zijn de drukste attracties in het park. Niet voor niets liggen deze twee kernen dan ook in het oostelijk deel van Park21, aansluitend op de wereld van economie, dynamiek, geluid en licht: Schiphol, de werkgebieden, de A4 en de grootschalige glastuinbouw. Deze attracties hebben als bijkomend groot voordeel dat de aanleg van een nieuwe vorm van openbaar vervoer, namelijk een people-mover, rendabel is!! Behalve dat dit gunstig is voor de bereikbaarheid van het park, is natuurlijk omgekeerd ook Schiphol in een mum van tijd bereikbaar evenals de aangrenzende werkgebieden en het nog aan te leggen Geniepark. Park Village ligt in een rustiger deel, tussen beide dorpen en wordt optimaal ontsloten door een OV station op het kruispunt van de people-mover en de Zuidtangent. De westzijde van het park met het grote meer, de eilanden, de hooi-en graslanden en de parkbossen sluit aan op de wereld van rust, natuur en cultuurhistorie: het Haarlemmermeergroen, de binnenduinrand en de landgoederenzone. Zo vormt het park een eigen wereld die een verbinding legt tussen drukke en rustige polen. Het park heeft vele entrees en is als geheel dooraderd met optimale fiets- en wandelverbindingen zowel tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp als tussen de Westeinderplassen en de Duin- en Bollenstreek.