Participatie concept-Masterplan Park21 van start

Het college van B&W van gemeente Haarlemmermeer heeft 30 november 2010 besloten de conceptversie van het Masterplan Park21 vrij te geven voor participatie.

Wethouder Michiel Bezuijen (Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport) benadrukt dat Park21 “met elkaar” tot stand moet worden gebracht. Dat wil zeggen door gemeente, inwoners, ondernemers, politiek en agrariërs. Park21 staat dan ook niet alleen voor de bestemming van het gebied maar ook de weg er naar toe. “De investeringen die moeten worden gedaan zijn fors. Vooral derden moeten investeren. De markt is initiatiefnemer. De gemeente stimuleert en regisseert; Schept ruimte voor ontwikkelingen”, aldus wethouder Michel Bezuijen.1_b

“Ook al levert Park21 Haarlemmermeer financieel gezien geen winst op, de economische en maatschappelijke baten voor de gemeente en haar inwoners staan voor het college als een paal boven water”, redeneert wethouder Jeroen Nobel (Financiën, Groen, Wonen en Recreatie).

Park21, is de overtuiging van het college, komt het vestigingsklimaat voor bedrijven uit binnen- en buitenland in Haarlemmermeer en de Randstad ten goede en is ook van grote betekenis voor ecologische diversiteit en vermindering van de CO2-uitstoot.

Met de agrariërs, andere ondernemers, bewoners en grondeigenaren, die voor een deel actief zijn in de initiatiefgroep Agro Nova, beginnen kort na de vaststelling van het concept-masterplan gesprekken over de betekenis van Park21 voor hun bedrijf en wat hun toekomstmogelijkheden zijn. Daarbij komt hun bereidwilligheid aan de orde om te transformeren, te verplaatsen of te verkopen.

Voor de groenstructuur in het Park21 is de zogenaamde RodS-subsidie (Recreatie om de Stad) van de provincie een belangrijke kostendrager. Met dit geld kan 339 hectare recreatiegebied worden verworven. Het kabinet is van plan dit programma te beëindigen. De staatssecretaris heeft de provincie inmiddels laten weten dat nieuwe uitgaven in het kader van deze subsidie voor risico en rekening van haarzelf komen. Het is door deze ontwikkelingen hoogst onzeker of met Park21 daadwerkelijk aanspraak kan worden gemaakt op RodS-subsidie. Haarlemmermeer zoekt samen met de provincie naar alternatieve wijzen van financiering.

Wethouder Jeroen Nobel: “Park21 krijgt prioriteit bij de ontwikkeling van recreatie en groen in Haarlemmermeer. Dat is de focus waarmee we met andere partijen de mogelijkheden na gaan.

“De verwachting is dat na de participatie de gemeenteraad het definitieve Masterplan in het voorjaar van 2011 kan vaststellen. De termijn waarbinnen kan worden gereageerd op de conceptversie van het Masterplan Park21 loop af op 1 februari 2011.