Categorie


ruimtelijke visie

Wonen in Zwaansbroek

    stedebouwkundig plan . model Venneperzand Grondgebonden woningen georiënteerd op de zon, hoogbouw in groene noordhelling met uitzicht op kustzone en polder, recreatieve relaties met zowel HaarlemmerméérGroen als Getsewoud en ondergronds parkeren.   schematische verbeelding van concept