Project Oostvaardersplassen weer in beweging!

Vista heeft opdracht gekregen het landschapsontwerp voor het Oostvaardersveld, als ‘landschapsetalage’ van de Oostvaardersplassen, te voltooien. Na enige jaren te zijn stilgelegd door de keuzes van het vorige kabinet is nu weer geld beschikbaar gemaakt voor deze ontwikkeling. Het Oostvaardersplassengebied vormt het veelbesproken paradepaard van de Nederlandse natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om een veel groter aantal bezoekers naar het gebied te trekken om haar natuurboodschap aan uit te dragen. Hiervoor is samen met Olaf Gipser een nieuw bezoekerscentrum ontworpen, gepositioneerd in een ‘etalagelandschap’. Dit ontwerp zal worden bijgesteld en afgerond en komende winter in basis uitgevoerd. Wanneer voldoende geld beschikbaar komt zullen, over enkele jaren, de recreatieve inrichting en de bouw van het bezoekerscentrum zelf volgen.