Vista in twee winnende stalprojecten

Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen. Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni ontvingen de drie winnende consortia een cheque van staatssecretaris Sharon Dijksma. Met dit geld moet een eerste prototype van de stal worden gebouwd en het stalsysteem marktklaar gemaakt.

Vista participeert in twee van de drie winnende consortia en heeft het inpassingsconcept ontworpen van zowel de Windstreekstal (voor vleeskuikens) als de Kwatrijnstal (voor melkvee). Mede gezien de maatschappelijke discussie over de zogenaamde ‘megastallen’ was de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt in deze SBIR-ronde. Voormalig Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes zat daarom in de onafhankelijke beoordelingscommissie van experts.

Zie ook: persberichtprojectpagina kwatrijnwww.kwatrijn.comprojectpagina windstreekwww.windstreek.org