Ontwerpsessies ‘Overdijk’

Als onderdeel van de dijkversterking Hoorn-Amsterdam heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuw type dijk voorgesteld, de oeverdijk. Dit is een lage brede dijk die voor de oude dijk wordt gelegd. Zo kan dit cultuurhistorische monument worden gespaard en vervangen door een flexibele en daarmee zeer duurzame nieuwe waterkering. Dit is een ingrijpende toevoeging in het kustlandschap, maar biedt vele kansen op meekoppeling van natuur en recreatie en vormt feitelijk nieuwe cultuurhistorie. Om hierover met de juiste diepgang na te denken is samen met Provincie Noord Holland een serie ontwerpsessies met deskundigen en betrokkenen opgezet. Het resultaat, een inspiratieboek met denklijnen, randvoorwaarden en idee├źn verbeeld in ruimtelijke schetsen, moet de aanzet vormen tot een integraal dijkontwerp.