Windenergie Goeree-Overflakkee

Vista heeft van de Provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor windmolens op Goeree-Overflakkee te verkennen. De randzone van het eiland is in de Provinciale Structuurvisie (2010) benoemd als één van de twee concentratiegebieden voor nieuwe windturbines. In de Nota Wervelender (2011) is voor de randzone van Goeree-Overflakkee een kwantitatieve ambitie geformuleerd van 200-300MW aan opgesteld vermogen in 2020. Verschillende opties zullen op grond van landschappelijke en milieucriteria worden afgewogen en ontwerpend onderzocht. De studie wordt uitgevoerd in nauw overleg met het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Goeree-Overflakkee (ISGO) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie ook het artikel: ‘Windenergie landschapsarchitectonische opgave’.