Windenergie landschapsarchitectonische opgave

Het zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens is een opgave waarbij we landschappelijke en milieuaspecten goed moeten onderzoeken en afwegen. Landschapsarchitectonisch ontwerp is daarbij een onmisbaar instrument. De erkende landschapsarchitecten van Vista pakken deze maatschappelijke opgave graag op. We doen dit enerzijds vanuit onze betrokkenheid om mee te denken over het opwekken van meer duurzame energie en anderzijds vanuit onze verantwoordelijkheidsgevoel voor het behoud en de ontwikkeling van een mooi landschap. Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes stelt dat nieuwe configuraties van windmolens een ‘goed verhaal’ nodig hebben. Wij zijn het daar van harte mee eens.

Maatschappelijk draagvlak voor windenergie

Nieuwe elementen in het landschap stuiten vaak op onbegrip en weerstand. En dat is ook niet vreemd want de impact van windturbines kan groot zijn. Zonder maatschappelijk draagvlak gaat het niet lukken om met behulp van wind meer groene energie op te wekken. Om een goed ontwerpverhaal op te tuigen en om bestuurders, raadsleden, energieproducenten, projectontwikkelaars, investeerders, omwonenden en maatschappelijke organisaties hierbij te betrekken, heeft Vista gereedschapskist ontwikkeld: de ‘Digitale Kijkdoos Windenergie’! Eerder heeft Vista een vergelijkbaar product ontwikkeld in het kader van het project ‘Toekomstvisie Markermeer-IJmeer’.

Digitale Kijkdoos Windenergie

Vista heeft een aanpak en methodiek ontwikkeld voor het ontwerpen en beoordelen van nieuwe windmolenopstellingen in het landschap. Als eerste stap worden alle voor plaatsing relevante ruimtelijke en milieucriteria in beeld gebracht met GIS. Dit geeft een beeld van beperkingen en mogelijke geschikte locaties. Met een combinatie van GIS, CAD en visualisatie software ontwikkelen we een digitale maquette en kunnen we ieder type windmolen en configuratie realistisch in beeld brengen in de context van het landschap ter plaatse. Geploegde akkers, boerenerven, water, dijken, bomen, vegetatie en gewas worden op een realistische wijze weergegeven. Perspectivisch exact kloppende beelden zijn van cruciaal belang voor een goede en eerlijke discussie over de landschappelijke effecten van windenergie. Dus voor ieder beeld wordt de exacte ooghoogte, kijkrichting, lenshoek en afstand aangegeven. We kunnen dit doen met een vast beeld, maar ook met bewegende beelden; op basis van een geanimeerd digitaal landschap of met behulp van foto’s en filmbeelden.

In de ‘Digitale Kijkdoos Windenergie’ kunnen betrokken vanuit zelf te kiezen standpunten verschillende configuraties windturbines bekijken met behulp van plattegronden, vogelvluchten, perspectivisch kloppende visualisaties en filmpjes. De Digitale Kijkdoos Windenergie kan voor uiteenlopende landschappen worden ontwikkeld.